pondělí 30. prosince 2013

Studium Bible v Linuxu Mint

Již několik let používám Linux, protože mi funguje a vystačím si s bezplatným softwarem. Protože rád studuji Bibli, zkoumal jsem, jaké jsou možnosti v Linuxu. Pro ty, kteří se studiem Bible živí (například kazatelé, překladatalé apod.), ale i pro další nadšence, může být v případě uvažování o Linuxu rozhodující, jak pohodlné je v něm studium Bible. V minulosti už sice vzniklo několik článků o Bibli v Linuxu (např. v češtině Čteme Bibli v Linuxu, v angličtině 7 of the Best Free Linux Bible Software), avšak došel jsem často k jiným závěrům a výčet prezentovaných programů v těchto článcích není zdaleka vyčerpávající. I proto jsem se rozhodl napsat toto své zamyšlení a budu vděčný za jakékoliv doplnění. Nepovažuji se za znalce, ale za běžného uživatele, který hledá co nejlepší řešení.

V tomto článku se dozvíte,
 • jaké funkce od biblického programu očekávám,
 • jak jednotlivé programy splňují moje požadavky 
 • a jaké řešení preferuji.

Požadované funkce

Od dobrého biblického softwaru očekávám toto:
 • porovnávání biblických textů mezi sebou (v češtině minimálně ČEP, ČSP, B21)
 • vyhledávání v Biblích i na úrovni biblických jazyků
 • vyhledávání v komentářích a slovnících
 • vytváření záložek
 • psaní vlastních poznámek a vyhledávání v nich
 • stabilita programu
 • snadný import a export mezi programem a textovým editorem

Testované programy

Pro linux existují 2 nejznámější biblické programy: Xiphos a Bibletime. Oba jsou zdarma a dají se snadno nainstalovat přes Správce softwaru.

Pro Windows těch programů je více, nicméně se je pokusím nainstalovat přes Wine (resp. Playonlinux). Instalaci přes virtuální Windows (pomocí VirtualBox) nebudu zkoušet, protože by práce v programech byla pomalá. Patří sem: Davar3, Theophilos, BibleWorks, Logos a theWord. U většiny těchto programů platí, že instalace je zdarma, ale platíte si jednotlivé moduly (Bible, komentáře atd.)

Speciální kategorii si zaslouží Studijní online Bible (SOB), která pracuje online, tudíž nezávisle na operačním systému.

Pro úplnost přidávám pár informací o svém stroji, na kterém proběhnou zmíněné testy:
Pár info o mém ntb s minťáckou duší


Xiphos

Instalace
Xiphos snadno nainstalujeme přes Správce softwaru, nebo rychleji přes Terminál příkazem

sudo apt-get install xiphos

Při prvním spuštění potvrdíme, že se nacházíme ve svobodné zemi a že chceme program používat. Jednotlivé knihy si přidáme přes klávesu F4, možná vás zaujme podrobný návod pro přidání Českého studijního překladu.

Práce v programu
Program nabízí několik oken, každé z nich má své využití (zobrazení knihy, komentáře atd.). Viditelnost jednotlivých oken je možné měnit v menu Zobrazení. Během testování jsem narazil na zásadní chybu, a to je pád celého programu při pokusu o zobrazení poznámek v Českém studijním překladu. Děje se to opakovaně, tudíž je pro mě Xiphos z tohoto důvodu nepoužitelný. Nicméně, pokud se omezíte na ostatní české i zahraniční překlady (včetně řečtiny a hebrejštiny), mohl by vás program uspokojit.

Zhodnocení
+ Jednoduchá instalace, velké množství modulů k porovnávání, vše je zdarma. Možnost přidávat záložky, pokročilé vyhledávání v Biblích i komentářích (včetně Strongových čísel, poznámek pod čarou). Veškerý text z programu lze zkopírovat klasickým způsobem (CTRL+C, CTRL+V) do textového editoru.
- ČSP nefunguje správně (způsobuje pád programu). Neúplný překlad do češtiny. Chybí funkce přidávání vlastních poznámek.

Bibletime

Instalace
Bibletime snadno nainstalujeme přes Správce softwaru, nebo rychleji přes Terminál příkazem

sudo apt-get install bibletime

Bibletime používá stejné moduly jako Xiphos, jejich přidávání se dělá rovněž přes klávesu F4.

Práce v programu
Program vypadá graficky lépe než Xiphos, avšak celé rozhraní je v Angličtině a nepodařilo se mi to změnit. V nastavení lze pouze zvolit, zda chci mít názvy českých knih v češtině. Nicméně pro ty, kdo si potrpí na české lokalizaci, není Bibletime správná volba. ČSP zde funguje lépe než v  Xiphosu (program se nehroutí a poznámky se zobrazují v dolní části programu), ale po najetí myší na křížový odkaz se nezobrazuje v plovoucím okénku odkazovaný text. Funkčností je tedy program velmi podobný Xiphosu. Nicméně, pro mě je rovněž nepoužitelný.

Zhodnocení
+ Graficky hezčí než Xiphos, stejné moduly jako Xiphos. Lze přidávat záložky, porovnávat české texty i kterékoliv jiné. Lze v nich vyhledávat a mohou se i kopírovat klasickým způsobem do textového editoru.
- Nezobrazují se kontextové tipy. Chybí česká lokalizace.

Davar 3

Instalace
Davar je původně psaný pro Windows, proto si nainstalujeme Playonlinux.  Dále si zobrazíme podrobný návod pro instalaci Davaru v Linuxu, podle kterého si stáhneme základní balíček aplikace, přidáme řecké a hebrejské fonty, a nakonec přidáme jednotlivé knihy. Co se týče instalování těch fontů, vytvořil jsem v domovské složce skrytý adresář ".fonts", do kterého jsem zmíněné 3 soubory s fonty zkopíroval (všechny končí .ttf). Mělo by to fungovat i vám (inspiroval jsem se tímto článkem).

Práce v programu
 Program spustíme tak, že na soubor "davar.exe" klepneme pravým myšítkem a vybereme "Otevřít s -> Zavaděč programů pro Wine". Jdeme do menu "Program -> Nastavení" a v sekci "Kontextové tipy" odškrtneme možnost "Zobrazit kontextové tipy". Zjistil jsem, že zobrazování souvisejících veršů v bublinách způsobuje pád celého programu. To je dost zásadní nedostatek. Jinak Davar poskytuje velké množství funkcí - pohodlné porovnávání i vyhledávání v textech i slovnících, zapnutí/vypnutí poznámek v textu (včetně ČSP). Je možné pracovat s Biblickým slovníkem Adolfa Novotného, používat slovníky z biblických jazyků do ČJ a naopak (pro zadávání znaků postačuje šikovná klikací tabulka s řeckou a hebrejskou abecedou). Velkou výhodou je dostupnost různých grafů, obrázků a map. Je možné si pouštět i podporované audio Bible (hebrejsky, česky). Davar však neumožňuje vytvářet vlastní moduly ani psát poznámky k veršům. Více informací o tomto programu na stránkách http://www.davar3.net/.

Zhodnocení
+ Porovnávání překladů a komentářů, pokročilé vyhledávání, český biblický slovník, slovník mezi ČJ a biblickými jazyky, obrázky a grafy, audio Bible, pohodlné kopírování do textového editoru, plně přeložen do češtiny
- Složitější instalace, kontextové tipy způsobují pád programu, chybí funkce psaní vlastních poznámek a přidávání záložek

Theophilos

Instalace programu
Nainstalujeme si playonlinux (např. přes Správce softwaru). Poté si z této stránky stáhneme instalační soubor "theoinst.exe". Spustíme playonlinux a stiskneme tlačítko "Nainstalovat". V levém dolním rohu klikneme na "Nainstalovat program, který není v seznamu". Klikneme na "Další" a pak vybereme "Instalovat program do nového virtuálního disku". Jako název virtuálního disku napíšeme "Theophilos". Dále nic nezaškrtáváme a klepneme na "Další". Vybereme stažený soubor "theoinst.exe"a klepneme na "Další". Spustí se klasický instalátor známý z Windows. Klikneme na "Next", dále zvolíme "I accept the agreement" a klikneme na "Next". V dalších dialozích klikáme na "Next" do té doby, až v levé dolní části uvidíme zatrhávací box s nápisem "Don't create any icons", což znamená "Nevytvářet žádné ikony". A to chceme, protože jsme v Linuxu, ne ve Windows. Tudíž tento zatrhávací box zatrhneme (klikneme na ten bílý čtvereček a objeví se tam fajfka"). Pak dáme "Next". Pak ještě "Next" a nakonec "Install" a "Finish". 

V liště bychom měli mít okno "Playonlinux - Průvodce", vybereme spouštěcí soubor "theophil.exe", klikneme na "Další" a pak pojmenujeme zástupce tohoto spouštěcího souboru jako "Theophilos". Klikneme na "Další" a zvolíme "Nechci vytvářet dalšího zástupce". Tlačítkem "Další" zavřeme okno průvodce a v liště si zobrazíme základní okno Playonlinux, kde bychom měli vidět ikonku a nápis Theophilos. Stejnou ikonku bychom měli nalézt i na pracovní ploše Linuxu. Poklepáním na ikonku se spustí, ale ještě ho necháme zavřený, abychom nainstalovali moduly.

Instalace modulů
Nejprve si stáhneme to, co potřebujeme - nejspíše české Bible. Existuje mnoho modulů v češtině, domnívám se, že Theophilos je mezi českými křesťany snad nejrozšířenější program. Existuje oficiální knihovna Theophilos obsahující velké množství Biblí, slovníků, komentářů a uživatelských modulů. Stačí si jen vybrat a nainstalovat. Například české Bible najdeme zde v sekci "NON-ENGLISH". Několik zajímavých českých modulů nalezneme na stránkách CB Karlovy Vary.

Vybrané moduly si stáhneme např. do složky "Stažené". Měly by to být soubory s koncovkou ".exe". Před instalací si spusťte gedit (ALT+F2 a napsat "gedit" - bez uvozovek) a zkopírujte tam tento řetězec:

Z:\home\david\PlayOnLinux's virtual drives\Theophilos\drive_c\Program Files\theo30

kde místo názvu "david" napište svoje uživatelské jméno. Pak tento upravený text zkopírujte do schránky (CTRL+A, CTRL+C) a můžete se pustit do instalace jednotlivých modulů. Každý modul se instaluje zvlášť následujícím postupem:
 1. Pravým myšítkem klepneme na vybraný modul (např. na "cep.exe") a vybereme "Otevřít s -> Zavaděč programů pro Wine"
 2. Klikneme na "Ok" a pak vložíme náš připravený řetězec pomocí CTRL+V
 3. Klikneme na "Unzip" nebo "Rozbalit" (v závislosti na rozbalovacím programu).
 4. Stiskneme "Ok" a zavřeme okno křížkem v pravém horním rohu, nebo stisknutím "Close".

Nastavení programu
Užitečné pdf se základním nastavením programu připravil Libor Diviš, můžete si ho stáhnout a vše si vyzkoušet.

Práce v programu
Po celkem složité instalaci jsem se těšil, že konečně pracuji v programu, který dokáže naplnit všechny moje požadavky na biblický software. Avšak Theophilos mě zklamal svým častým zatuhováním. Škoda, vypadal velmi nadějně.

Zhodnocení
+ Velmi kvalitní biblický program, dělá na mě dojem, že dokáže splnit všechny moje požadavky na biblický software.
- Složitá instalace, nestabilita (často zamrzává).

BibleWorks a Logos

Placené profesionální nástroje pro studium Bible, BibleWorks a Logos, se mi nepodařilo přes Playonlinux nainstalovat. Pokud ovšem chcete pracovat v Linuxu a i v těchto programech, doporučuji mít na Vašem PC Linux i Windows (více se o tom dozvíte např. tady).

theWord

Tento, nepříliš známý, program je mým favoritem, používám ho již několik měsíců. Pěkný popis programu včetně snímků obrazovky je na stránkách Libora Diviše, kde najdete i několik českých Biblí ke stažení.

Instalace programu
Budeme opět potřebovat Playonlinux, pomocí kterého program nainstalujeme. Ze stránek programu http://theword.net/ si stáhneme instalační soubor a pak ho nainstalujeme pomocí Playonlinux. Postup je analogický k výše popsané instalaci programu Theophilos. Zvolíme nový virtuální disk, který nazveme "theWord" (bez uvozovek). Během instalace nevytvářet zástupce na plochu ani do nabídky Start, nedovolit instalátoru, aby se pokusil na konci sám program spustit. Jsme v Linuxu, ne ve Windows.

Instalace modulů
Vybrané moduly jsme si někam stáhli. Nyní je stačí pouze rozbalit (nakopírovat) do určité složky. Zobrazíme-li si ve správci souborů složku theWord, jejíž cesta by měla být podobná této (místo "david" máte své uživatelské jméno):

/home/david/.PlayOnLinux/wineprefix/theWord/drive_c/Program Files/The Word

tak v ní vytvoříme novou složku, například "moduls", do které nakopírujeme soubory s moduly (měly by mít koncovku ".exe").

Pak si spustíme theWord a v hlavní nabídce vybereme "Soubor -> Instalovat moduly", klikneme na "Procházet", otevřeme naši složku "moduls" a označíme všechny moduly, které chceme nainstalovat. Vše potvrdíme, ukončíme a znovu spustíme theWord, potvrdíme přidání modulů a je to.

Práce v programu
Na první pohled možná vypadá program složitě. Počet oken lze změnit v menu "Zobrazení -> Rozložení -> Předdefinovaná rozložení", kde si vyberte třeba "Začátečníka".

Program splňuje všechny moje požadavky na biblický software, až na to, že v něm není Český studijní překlad. Nejvíce však zde oceňuji (kromě typických funkcí) možnost psát si vlastní poznámky a vytvářet vlastní moduly. Mám zde např. svou databázi myšlenek, citátů a nápadů, což se dá použít při tvůrčí činnosti. Taky si zde vedu svůj modlitební deník a přípravy ke kázáním. Samozřejmostí je vyhledávání v těchto mých poznámkách a propojení s Biblemi.

Když jsem s programem začínal, velmi mi pomohly videonávody (sice v angličtině, ale velice jednoduché a videa jsou názorná).

Zhodnocení
+ Program splňuje moje požadavky, jen mu chybí ten Český studijní překlad. Je stabilní a umožňuje mi vytvářet si vlastní poznámky, záložky a seznamy veršů. Má intuitivní ovládání, pokročilé vyhledávání včetně grafického zobrazení výsledků. Lze v něm pracovat s velkým množstvím Biblí, komentářů i slovníků. Ovládání je v češtině. Pro Linux absolutně nejlepší biblický software.
- Chybějící Český studijní překlad


Studijní online Bible (SOB)

Tento projekt Libora Diviše naleznete na adrese http://www.obohu.cz/bible/. SOB splňuje všechny moje požadavky kromě toho, že neobsahuje Český ekumenický překlad a neumožňuje vytvářet vlastní poznámky a záložky. Funkce SOB je krásně shrnuta v následujícím obrázku:

Studijní online Bible - výborná pomůckaPráce s Biblí
Práce je velmi intuitivní a rychlá. K dispozici jsou i videonávody, pomocí kterých se může každý naučit i pokročilé funkce, jako například vyhledávání podle Strongových čísel. 

Zhodnocení
+ Nezávislost na operačním systému či stroji, čeština, jednoduché ovládání, mnoho funkcí, videonávody v češtině, uživatelská podpora (fórum), fb stránka s novinkami...
- chybí Český ekumenický překlad


Závěr

Tento průzkum mě přesvědčil o tom, že skutečně neexistuje lepší kombinace biblického softwaru v Linuxu, než je theWord + SOB. Kombinací těchto 2 programů lze studovat Bibli skutečně efektivně a do hloubky. 

Tip na úplný závěr: Program Stardict (normálně ve Správci softwaru) umožňuje mít v sobě i Biblický slovník Adolfa Novotného. Více tady!

4 komentáře:

 1. No, řeknu ti, že kdybych tohle věděl, tak jsem na ten Linux před několika týdny nepřešel. Teď nezbývá, než mít naději, že se najde nějaký programátor, který to napraví a udělá v Linuxu něco takového, jako je Davar. A nebo existuje ještě nějaká alternativa, o které nevíme. Budeme muset hledat a ptát se. Jsem teď v situaci jako ve starém francouzském černobílém filmu "Knoflíková válka", kdy ten malý nahatý chlapeček běhá ztracen po lese a říká: "Kdybych to byl věděl, tak by sem sem nechodil." Doporučuji k shlédnutí, je to nádhernej a nesmírně moudrej film. Ale každej malej chlapeček jednou dospěje.

  OdpovědětVymazat
 2. Páni, díky moc za tenhle článek. Je mi inspirací do budoucna, až budu mít (možná) zase Linux. :) Ale kdyby ne, tak porozhlédnu po těch pro Windows.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A v čem tě Mandriva zklamala? :) Jinak jsem nenašel lepší distro než Mint, tak ho kdyžtak doporučuju... ;)

   Vymazat

Všechno, co ti srdce káže,
piš do komentáře ;)