čtvrtek 27. února 2014

Mluvení v jazycích

Líbilo by se vám mluvit jazykem, který byste se nemuseli nikdy učit? Pokud ano, měli byste se zajímat o křesťanství, protože mluvení v jazycích patří mezi tzv. duchovní dary – dary, které dává Bůh, aby jimi křesťané sloužili ostatním lidem.

Daru mluvení v jazycích se také říká glosolálie a letniční křesťané ho považují za počáteční důkaz křtu v Duchu svatém, který můžeme prožít i ve 21. století. Ježíšovi učedníci byli pokřtěni Duchem svatým na den Letnic, jak se píše ve 2. kapitole knihy Skutků:
A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat (Skutky 2,3-4).

Falešné mluvení v jazycích

Někdo by mohl namítnout, že ty ohnivé jazyky ve 3. verši nemohou být od Boha, protože přece Jakub, nevlastní bratr Ježíše a vůdce jeruzalémského sboru, píše, že jazyk je oheň, který je podpalován pekelným plamenem:
I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem (Jakub 3,6).
Na tuto námitku se hodí odpovědět 4. veršem, ze kterého se dozvídáme o Duchu svatém, který tyto jazyky seslal.

Nicméně Donald S. Stamps správně poznamenává, v souladu s jinými části Písma, že „mluvení v jazycích může být paděláno z lidské iniciativy nebo démonskou činností“. Jasně o tom píše apoštol Jan ve svém prvním listu:
Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa (1J 4,1). 
Stamps dále uvádí 3 vodítka pro zjištění, zda konkrétní mluvení v jazycích je od Ducha svatého:
 1. Mluvení v jazycích musí být „spontánním výsledkem počátečního naplnění Duchem svatým“, stejně jako o tom čteme ve Sk 2,4. Věřící se ten jazyk nemůže naučit „pronášením nesmyslných slabik“.
 2. Duch svatý na několika místech Nového zákona varuje, že v církvi bude pokrytectví (1Tm 4,1-2), znamení a zázraky od satanských mocností (Mt 7,22-23; 2Te 2,9) a podvodníci vydávající se za Boží služebníky. Proto je potřeba být neustále ve střehu (viz výše zmíněný 1J 1,4).
 3. Pokud někdo říká, že mluví v jazycích, ale není oddán Ježíši Kristu a nerespektuje autoritu Písma, je jasné, že jakékoliv duchovní projevy tohoto člověka nejsou od Ducha svatého.

Pravé mluvení v jazycích

Již jsme si ukázali, že ve Skutcích 2,3-4 se jednalo o pravé mluvení v jazycích. Položme si otázku: Proč vlastně Bůh tento dar dává? Skeptik nevěřící v Boží dobrotu by možná odpověděl, že je to danajský dar. Avšak Stamps trefně shrnuje přínos tohoto nadpřirozeného daru ve 3 bodech, sami posuďte jeho výhody:
 1. Je to Bohem inspirovaná řeč, kterou se věřící nikdy neučil (Sk 2,4; 1K 14,14-15). Může to být skutečný jazyk, kterým se někde na světě mluví (což se může hodit misionářům), nebo to může být jazyk na zemi neznámý (andělský).
 2. Je to potvrzující znamení tzv. křtu v Duchu svatém, v jehož důsledku je věřící zmocněn ke službě dalším lidem (Sk 1,8), což je patrné v následujících kapitolách knihy Skutků.
 3. Je to dar, který má dvojí cíl
  • mluvení v jazycích je doprovázeno nadpřirozeným výkladem tohoto jazyka při veřejných bohoslužbách. Tento výklad může ostatní věřící vést k uctívání Boha či k prorokování (1K 14,5-6.13-17).
  • mluvení v jazycích používá věřící k budování svého duchovního života, kdy komunikuje přímo s Bohem nezávisle na svém rozumu (sice nerozumí tomu, co říká, ale dokáže se ovládat, není v extatickém stavu). Může Boha chválit, uctívat, přimlouvat se za sebe či za druhé – podle toho, jak ho Duch vede.

Shrnutí

Pokud mluvení v jazycích pochází od Boha, mluvčí je učedník Ježíše Krista a tento dar slouží buď jemu samotnému, nebo shromážděným lidem, kde je nutný nadpřirozený výklad poselství do srozumitelného jazyka. Letniční křesťané považují mluvení jazyky jako potvrzení křtu v Duchu svatém, jehož důsledkem je větší oddanost Bohu sloužit.

Moje zkušenost s mluvením v jazycích

Ve svých 14 letech jsem dovolil Ježíši Kristu, aby se stal Králem mého života. O rok později jsem byl pokřtěn ve vodě a po několika měsících při cestě do školy jsem začal mluvit v jiném jazyku. Od té doby mám větší touhu bavit se s lidmi o Bohu, více si chci číst Bibli a trávit čas s Pánem na modlitbách. Když Boha uctívám písněmi, mluvení v jazycích je skvělý způsob, jak vyjádřit Bohu úctu, když mi dochází slova. Zatím jsem nezažil, že by mé mluvení v jazycích na shromážděních někdo vykládal, ale byl jsem svědkem toho, kdy promluva někoho jiného byla vyložena do češtiny.

A co vy? Mluvíte jinými jazyky? Nebo byste chtěli mluvit?

Použitá literatura

STAMPS, Donald S. Studijní Bible s výkladovými poznámkami. Sprinfield, Missouri, U.S.A: Life Publisher International, 2009. ISBN 978-0-7361-0419-9.

1 komentář:

 1. Nikdy jsem se s mluvením v jazycích nesetkala, ale bylo by to něco úžasného. Skoro bych tomu nedokázala uvěřit. :) Jak člověk žije všední dny, mnohdy nevidí Boží práci a pak by viděl něco naprosto odlišného od toho, co zažívá každý den. Nejen mluvení v jazycích, ale i další věci (vyslyšené modlitby apod.) jasně ukazuje na obrovskou Boží moc, kterou, jak jsem už psala, nevidíme pořád. I když bychom se měli snažit vidět Boha stále a všude. :) To, že je s námi, že pracuje, že JE.

  Moc se mi líbí, jak článek prokládáš pasážemi z Bible, super!:)

  OdpovědětVymazat

Všechno, co ti srdce káže,
piš do komentáře ;)