pondělí 8. prosince 2014

Šišlám?

Půlměsíc změnit do tvaru kříže,
nebo kříž ohnout na půlměsíc?
„Jenom to zkus a pěkně to slížeš!“
Křesťan či muslim – kdo by řval víc?

Kostelní zvony, či řev muezzina?
Uřvané agitace na náměstích?
Možná pro hledající to je psina,
možná chtěj věřícím vrazit pěstí.

Politici, Romové, církve a islám
vz(d)orného Čecha rozčilují.
Obavou či závistí tak trochu šišlám?
O co já vlastně usiluji?

Muslim vraždí raketami,
křesťan v srdci nenávistí.
Kéž to nejde z kopce s námi,
bez ovoce šustí listí!Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. (Bible, Galatským 5,22-24)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Všechno, co ti srdce káže,
piš do komentáře ;)