úterý 24. září 2013

Automatická pračka

Vím, že nejsi automatická pračka
na mé nitro, když zašpiní ho smrad.
Spínač odpuštění ve víře mačkat
a zas dělat, co nemáš vůbec rád?

Jak ubohý jsem to muž,
když s tebou netrávím čas!
Mé pohodlí radši zruš,
než abych rmoutil tě zas!

Kéž můj život voní tvou aviváží,
kéž tvé lásce ve mně nic nepřekáží...

čtvrtek 19. září 2013

Žába

Hlasivky mého života
někdy jsou jak žába.
Kvákavým hlasem skřehotá,
že má špínu ráda.

Žábo, to tvoje zpívání
uši mi už trhá.
Zdánlivě ladné kvákání
harmonii zdrhá.

Snažíš se, žábo, velice,
marná tvoje píle.
Bolí mě z tebe palice,
tak už přestaň kvílet!

Žabička zpívá radostí,
kvák kvák chválou kvete.
Nádheru hlasu zajistí
Boží septolete!