neděle 26. května 2013

Speciální


Já jsem v síti sociální,
proto cítím se speciální!
Mám tam profilovou fotku,
pod ní napiš mi lichotku!

V počtech lajků je moje egou,
chci bejt kámoš taky s tebou!

V knize tváří mám svou tvář,
kdy se na můj profil podíváš?!

K čemu slunce na obloze?
Jsem ve svojí synagóze:
Monitor svítí, jsem connected v síti,
k čemu se mejt, vždyť se tu cítím skvěle!

V počtech lajků je moje egou,
chci bejt kámoš taky s tebou!

V knize tváří mám svou tvář,
kdy se na můj profil podíváš?!

Kavárny, ty brzo zkrachujou,
lidi spolu radši chatujou,
píšou si, jak se milujou:
I love you :-*

V počtech lajků je moje egou,
chci bejt kámoš taky s tebou!

V knize tváří mám svou tvář,
kdy se na můj profil podíváš?!

Já jsem v síti sociální,
proto cítím se speciální!
Mám tam profilovou fotku,
budu tam mít i svou hrobku...
(a vy jí lajknete!)

sobota 25. května 2013

Modlitba: důvěrný rozhovor s Bohem (Larry Crabb)

Díky předmětu Biblická teologie modlitby jsem se dostal k velmi dobré knížce o modlitbě, na kterou jsem napsal následující recenzi. Určitě stojí za přečtení (recenze i kniha)! :)

A všem vám, kdo právě zažíváte zkouškové období, přeji příjemné trávení!
zdroj


středa 15. května 2013

Sprchuju se strašně rád

Písničku Sprchuju se strašně rád jsem složil 27. 10. 2006 v Praze na koleji Sázava v pátém patře krátce po tom, co jsem si dal skvělou sprchu. Hlavní myšlenka písně je zřejmá: Protože mě má Pán Ježíš rád, chci mít pořád čisté srdce, které se mu líbí. Proto nechci otálet s vyznáváním hříchů (smrdět), ale aplikovat verš z 1. listu Janova:
Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1J 1,9
Píseň si můžete poslechnout tady.

pondělí 6. května 2013

Kenosis - Ježíšovo "sebevyprázdnění"

Věčný Bůh, který žije mimo čas a prostor, se rozhodl vstoupit do času a prostoru tím, že se stal člověkem. Věříme, že když žil Pán Ježíš na této zemi, byl zároveň Bůh i člověk. Bez hříchu se narodil a bezhříšně i žil. Co tedy pak znamená jeho „sebevyprázdnění“, o kterém se píše v listu Filipským?

Křesťan a hudba (Pavel Šupol)


Díky předmětu Hudební výchova (VOŠMT 2011/2012) jsem se dozvěděl o velmi zajímavé a čtivé knize s názvem „Křesťan a hudba“, jejíž autorem je Pavel Šupol. Kniha je jeho diplomovou prací, za kterou obdržel ocenění děkanky CMTF UP v Olomouci a cenu rektora UP za nejlepší práci v oblasti pedagogických věd.

ŠUPOL, Pavel. Křesťan a hudba: křesťanské aspekty současné populární hudby jako součást výchovy mládeže. 2. vyd. Olomouc: Jiří Brauner, Kartuziánské nakladatelství, 2008, 127 s. ISBN 978-808-6953-625.

pátek 3. května 2013

Tichu chci rozumět


Slovem svým přerušil mlčení
a stvořil celý svět.
Slova má ať nejsou ničení,
tichu chci rozumět.

Stává se, že hlas mi stávkuje,
chci aspoň srdcem pět.
Kéž moje nitro vždy děkuje,
tichu chci rozumět.

Ztišením se sluší Tebe ctít,
své trable nechci ze Tvých rukou brát si zpět.
Netrápím se žádnou starostí,
protože věřit Ti je víc než rozumět.