čtvrtek 27. února 2014

Mluvení v jazycích

Líbilo by se vám mluvit jazykem, který byste se nemuseli nikdy učit? Pokud ano, měli byste se zajímat o křesťanství, protože mluvení v jazycích patří mezi tzv. duchovní dary – dary, které dává Bůh, aby jimi křesťané sloužili ostatním lidem.

středa 5. února 2014

"Nebeská" čokoláda

„Konečně jsem v Praze!“ problesklo mi hlavou, když vlak zastavil na hlavním nádraží. Unaven a navíc s vyhlídkou noční směny jsem se vydal chodbou spojující nástupiště, abych co nejrychleji přešel na Masaryčku. A v tom se to stalo. Spatřil jsem ji a rázem jsem na ni dostal chuť.

úterý 4. února 2014

Co je to křesťanská apologetika?

Snad každý Evropan už přišel s apologetikou do kontaktu – ať už tím, že se ptal nějakého křesťana na důvod jeho víry, nebo třeba tak, že čtenář sám je křesťanem a musí čelit různým otázkám z řad nekřesťanů. Jednoduše můžeme říci, že křesťanská apologetika je obhajoba víry v Ježíše Krista. A má vlastně vůbec smysl evangelium obhajovat? Nestačí ho pouze kázat? A co když je apologetika pouze nástrojem k manipulaci nevěřících? Tyto a další otázky se pokusím zodpovědět v následujících odstavcích rozdělených do těchto částí: