neděle 15. března 2015

Šedesát šest knih

Umíte vyjmenovat všech 66 knih, které obsahuje Bible? Znalost pořadí biblických knih velmi usnadňuje vyhledávání v analogové (rozuměj papírové) Bibli! Kéž tahle píseň v každém vzbudí zájem o Knihu knih. (Při psaní textu jsem se inspiroval melodií písně "Holy Bible" od finské symph-metalové skupiny HB.)