čtvrtek 22. srpna 2013

Podobenství o nepoctivém správci

Tuto neděli jsem kázal na "nejskandálnější příběh evangelií", na podobenství, kterému se prý vyhýbali církevní otcové i Martin Luther. Rozebíral jsem podobenství, ze kterého se na první pohled zdá, že Pán Ježíš podporuje finanční podvody a chválí je jako prozíravé jednání. Nevím, jestli se tímto podobenstvím inspirují naši politikové, nicméně každý, kdo se chce seznámit se psanou verzí mého kázání a chce se jím nechat ovlivnit, nechť se podívá na stránky AC Maranatha Praha, případně si může stáhnout pdf.

V následujících odstavcích shrnu hlavní myšlenky kázání a přidám něco navíc. Nějak to podobenství nemůžu dostat z hlavy...

úterý 13. srpna 2013

Zastavíš čas?

Když jsem se dneska polil čajem, chvíli potom jsem si vzpomněl na svou 3 roky starou píseň Zastavíš čas, která vznikla jednoho večera, když jsem pil čaj a modlil se. V ten samý rok vznikla ještě nahrávka písně, kterou si můžete poslechnout na mém bandzone.

7 důvodů, proč si nesladím čaj

Před malou chvílí jsem si v zápalu boje s klávesnicí vylil čaj do klína. Při uklízení té povodně mě začaly napadat nikoliv vosy, nýbrž důvody, proč jsem rád, že piju čaj bez cukru. A co vy, také si vylíváte neslazený čaj do klína?

sobota 3. srpna 2013

Lotův příběh

Dobrý začátek

Počátek Lotova příběhu se nachází v Knize počátků (Genesis) v 11. kapitole. Poté, co Hospodin rozehnal lidi od Bábelské věže po celé zemi, zaměřuje Bible pozornost na jediný lidský rod, ze kterého dal povstat Božímu národu a z něj pochází i náš Mesiáš. Od 27. verše čteme, že Abram byl synem Teracha a Abramův bratr Háran zplodil Lota. Všichni žili v Kaldejském Uru, starověkém městě, jež se pyšnilo chrámem zasvěceným bohu měsíce Sín.