sobota 27. dubna 2013

Nejlepší Bethesda

Zážitky spojené s jedním záchodem i sprchou na nedávném misijním výjezdu se staly inspirací pro vyhlášení soutěže "O nejlepší Bethesdu". Pro osvěžení si připomeňme patřičný úsek z Bible:
V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: „Chceš být zdráv?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde.“ J 5,2-7
Tučně zvýrazněná věta vystihuje situaci, která se v souvislosti s jedním záchodem a sprchou často odehrávala... Proto bratr ředitel vyhlásil již zmíněnou soutěž. Zde je zadání:
Jak byste zorganizovali naše přežití v modlitebně v Rovinji, kdyby vypuklo povstání, bylo vyhlášeno stanné právo a euroskeptický diktátor Stojan Jakotič by se na tři měsíce ujal moci na celé Istrii či v celém Chorvatsku? Jak byste vyřešili použití sprchy/záchodu? Jak byste vyřešili zásobování, praní atd.? Žertovná i praktická řešení jsou vítána. Nejlepší návrh bude odměněn na misijním banketu věcnou cenou v podobě Řecko-českého Nového zákona.
Netajím se svou radostí, že můj návrh vyhrál! A protože biblické jazyky (SZ hebrejštinu a NZ řečtinu) jsem si oblíbil, Řecko-český Nový zákon v budoucnu jistě nebude unikat mé pozornosti.


Oba obrázky pocházejí odtud.

A zde je můj příspěvek do soutěže:

neděle 21. dubna 2013

Dychtíte-li po odpovědích...

Objevil jsem stránku ask.fm, kde je možnost se na cokoliv zeptat vybraných uživatelů. Po zaregistrování jsem zjistil, že stránky nabízí zodpovězení náhodných otázek - napadlo mě, že do budoucna mohou být tyto otázky dalším zdrojem inspirací ke článkům.

A nejen to. Je zde skvělá příležitost se mě na cokoliv zeptat, takže dychtíte-li po odpovědích na otázky týkající se mé osoby (záliby, názory atd.), ptejte se mě tady: http://ask.fm/cistotajejistota ;)

sobota 13. dubna 2013

Misijní výjezd do Chorvatska


Díky studiu Biblické školy v Kolíně jsem se zúčastnil již druhého misijního výjezdu do Chorvatska. Loni jsme pomáhali v Osijeku, letos v Rovinji. Manželé Dohnalovi misijně pracují v Rovinji a jejím okolí od roku 1996. Naším úkolem byla pomoc s pracemi na jejich zahradě a také služba v místních církvích – svědectví, chvály a pouliční evangelizace.