pátek 30. května 2014

Chci mít vždy nabito

Vždy, když si vzpomenu na Tvoje skutky,
následný švih prakem je hodně prudký.
Tvá věrnost pomáhá věřit mi v zázraky,
ve všem mi rozumíš, prošel jsi tím taky!

V nerovném boji mnozí se bojí,
často strach mají i ti, kdo jsou Tvoji.
A když se zdá, že jsem po krk v loji,
stále chci pevně stát ve Tvojí zbroji!

V krvi se válí Strach, v čele má kámen,
z jeho úst vyšlo „ach“, už je s ním ámen.
Ty jsi můj Zachránce, víra je v srdci prak,
chci mít vždy nabito, kéž je to vždycky tak!


středa 21. května 2014

Křest v Duchu svatém

Myslíte si, že křesťanství je odvozeno od slova křest? Tento pohled podporuje nejen praxe Římskokatolické církve (pocákání miminek vodou), ale podle mého názoru mnohdy i to, když křesťané dostatečně nevysvětlí, co to znamená křest ve vodě a křest Duchem svatým.

Ačkoliv to tedy v češtině pěkně zní: křest → křesťan, označení pro křesťany není kvůli křtu, ale kvůli Ježíši Kristu, jak o tom můžeme číst v knize Skutků (řecky christos = Kristus, christianos = křesťan, kristovec), například tady:
A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí; a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. (Skutky 11,26) 
Jak se to má tedy se křty, resp. se křtem v Duchu svatém? Zatímco křest ve vodě je viditelné vyjádření odevzdání života Ježíši Kristu, křest v Duchu svatém vnese do života křesťana moc svědčit o Bohu ostatním lidem.

Křest v Duchu svatém je důležitá nauka Písma a my si nyní zodpovíme několik otázek týkajících se tohoto jevu:
  1. Kdo může být pokřtěn v Duchu svatém?
  2. Je křest v Duchu svatém součástí znovuzrození?
  3. Jaké jsou důsledky křtu v Duchu svatém?

pátek 2. května 2014

D@ve prohlášen za svatého!!! Bude se dál sprchovat?

Ano, je to tak, D@ve je svatý! A to ani nebyl v neděli 27. 5. 2014 přítomen na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu! Dokonce si troufá nesouhlasit s papežovým nařízením, které tam zaznělo:
"Prohlašujeme blahoslavené Jana XXIII. a Jana Pavla II. za svaté a přijímáme je mezi svaté. Stanovujeme, že je má takto uctívat celá církev. Ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého." (zdroj)

Je to rebel!!! Ve skutečnosti je D@ve velký hříšník. A nejen on, ale každý člověk. I papež František nebo Jan Pavel II. Jak tedy mohou hříšní papežové prohlašovat jiné hříšníky za svaté? A jak to, že hříšný D@ve se chlubí tím, že je svatý? Kde to jsme?!

čtvrtek 1. května 2014

D@ve v síni slávy!

Nedávno jsem chtěl při intenzivním plnění školních povinností přijít na jiné myšlenky, a tak jsem se "zamyslel" nad tématem do duelu v Klubu snílků. A protože jsem byl jediný, kdo se do duelu přihlásil, vyhrál jsem, čímž jsem byl zapsán do facebookovské síně slávy. A můj blog je tam popsán tak hezky, že se tím prostě musím pochlubit: