čtvrtek 15. října 2015

Kopla mě kobyla

Následující love song Kopla mě kobyla je inspirován písničkou mého kamaráda s názvem Klapky na očích. Je o superduchovních věřících, kteří zbytečně moc zduchovňují hledání životního partnera tím, že mají nereálné požadavky a mnohdy i nedokážou rozlišit Boží hlas od svých pocitů... Vřele doporučuji porovnat tuto kobylu s písní Nafrněná od Báry Polákové.

pondělí 12. října 2015

Jsem uprchlík

Utíkám se k tobě, Hospodine, kéž nikdy nejsem zahanben! Pro svou spravedlnost mě vysvoboď, pomoz mi vyváznout, skloň ke mně své ucho, buď mou spásou. Bože můj, pomoz mi vyváznout z moci svévolníka, z rukou bídáka a násilníka (Žalm 71,1-4).