pondělí 30. prosince 2013

Studium Bible v Linuxu Mint

Již několik let používám Linux, protože mi funguje a vystačím si s bezplatným softwarem. Protože rád studuji Bibli, zkoumal jsem, jaké jsou možnosti v Linuxu. Pro ty, kteří se studiem Bible živí (například kazatelé, překladatalé apod.), ale i pro další nadšence, může být v případě uvažování o Linuxu rozhodující, jak pohodlné je v něm studium Bible. V minulosti už sice vzniklo několik článků o Bibli v Linuxu (např. v češtině Čteme Bibli v Linuxu, v angličtině 7 of the Best Free Linux Bible Software), avšak došel jsem často k jiným závěrům a výčet prezentovaných programů v těchto článcích není zdaleka vyčerpávající. I proto jsem se rozhodl napsat toto své zamyšlení a budu vděčný za jakékoliv doplnění. Nepovažuji se za znalce, ale za běžného uživatele, který hledá co nejlepší řešení.

V tomto článku se dozvíte,
  • jaké funkce od biblického programu očekávám,
  • jak jednotlivé programy splňují moje požadavky 
  • a jaké řešení preferuji.

sobota 14. prosince 2013

Důkaz, že Ty žiješ

Nejsi výplod lidské fantazie,
nejsi "pravda" končící na -ie,
nejsi roven dědu ve Vatikánu,
nejsi loutka v rukou mocipánů.

Nejsi konzum zrozený na konci roku,
nejsi bohem vraždychtivých cvoků,
nejsi neosobní vyšší silou,
nejsi omezený malou vírou.

Ty jsi přišel na svět v těle,
Ty jsi dárcem lásky skvělé.
Ty jsi blízko, v srdci biješ,
já jsem důkaz, že Ty žiješ.

úterý 3. prosince 2013

V koledách je pravda skrytá

Pro mnohé jsi velký blázen,
že jsi stvořil celý svět,
že jsi přišel z nebe na zem;
těžko tomu rozumět...

Narodil se Kristus Pán;
v koledách je pravda skrytá.
Kdo ji ale v úctě má?
Konzumem je krutě bitá...