neděle 12. června 2016

Ňák se v sobě nevyznám

Těžké situace člověka přivádí blíž k Bohu. Jednou z takových situací může být i odmítnutí od holky. A o tom je následující písnička.

čtvrtek 9. června 2016

Na lidi pouštět síru

Jedině Ty
rozumíš mi
tak jako nikdo jiný.
Jedině Ty
záříš do tmy,
rozháníš ve mně splíny.

Blízkost tvá je
nádherná,
radost, pokoj cítím.
Kéž Tvá láska
nádherná
ze mě lidem svítí.

Když jsou mé rty
v pokušení
na lidi pouštět síru,
jedině Ty
k odpouštění
dáváš mi novou sílu.

Blízkost tvá je
nádherná,
radost, pokoj cítím.
Kéž Tvá láska
nádherná
ze mě lidem svítí.