neděle 4. září 2022

Hej, mistře zvukaři

Hej, mistře zvukaři, dneska se podaří
nazvučit kytaru, zajdem pak do baru!
Bez tebe, zvukaři, nikdo nezapaří,
když není muzika, publikum utíká!

***

Potěšme teď mistra zvuku,
zvedni levou, pravou ruku,
hezky s nimi zamávej,
je nám krásně, hej, hej, hej!

***

Hej, mistře zvukaři, dneska se podaří
nazvučit kytaru, zajdem pak do baru!
Bez tebe, zvukaři, nikdo nezapaří,
když není muzika, publikum utíká!

***

A v tom baru budem poslouchat
nejrůznější zvuky,
ťukot sklenic o sebe
i vožralů plky.

***

Hej, mistře zvukaři, dneska se podaří
nazvučit kytaru, zajdem pak do baru!
Bez tebe, zvukaři, nikdo nezapaří,
když není muzika, publikum utíká!

***

Proberem své životy
i reakce publika,
nejzvučnější novoty,
i důležitost ticha.

***

Hej, mistře zvukaři, dneska se podaří
nazvučit kytaru, zajdem pak do baru!
Bez tebe, zvukaři, nikdo nezapaří,
když není muzika, publikum utíká!

***

Proberem, že Bůh je zvukař, 

zesiluje tóny žití.

S pokorou se před ním ukaž, 

láskou tvoje srdce chytí.

***

Hej, mistře zvukaři, dneska se podaří
nazvučit kytaru, zajdem pak do baru!
Bez tebe, zvukaři, nikdo nezapaří,
když není muzika, publikum utíká!

Hola hej, hej, mistře zvukaři,

tak se měj, měj, ať se ti daří!