neděle 15. března 2015

Šedesát šest knih

Umíte vyjmenovat všech 66 knih, které obsahuje Bible? Znalost pořadí biblických knih velmi usnadňuje vyhledávání v analogové (rozuměj papírové) Bibli! Kéž tahle píseň v každém vzbudí zájem o Knihu knih. (Při psaní textu jsem se inspiroval melodií písně "Holy Bible" od finské symph-metalové skupiny HB.)
Stará smlouva, nová smlouva,
66 knih,
zrodila se ve mně touha
přečíst každou z nich!

Kdo chce poznat moudrá slova Stvořitele vesmíru,
jak se máme správně chovat a proč se dát na víru,
zda je pravda, to co křičí jehovisti, ateisti...
Komu touha v srdci klíčí, měl by začít Bibli čísti!

Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Skutky, Římanům,
první, druhý Korintským, Galatským a Efezským,
Filipským, Koloským a dva Tesalonickým,
dva Timoteovi, Titovi, Filemonovi, Židům,
list Jakubův, a dva Petrovy, tři Janovy,
list Judův a Janovo Zjevení.

Miluj Boha svými skutky, rozumem i pocity,
umrtvuj své hříšné choutky, skloň se před Bohem i ty!
Miluj lidi jako sebe, skutky potvrzuj víru,
jinak nezažiješ nebe, ale pláč, oheň, síru!

Evangelia, Skutky, epištoly, Zjevení,
27 knih, více jich tam už není.
Život Pána Ježíše, misie v moci Ducha,
důraz, že Pán byl vzkříšen a nakonec budem juchat!

Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Skutky, Římanům,
první, druhý Korintským, Galatským a Efezským,
Filipským, Koloským a dva Tesalonickým,
dva Timoteovi, Titovi, Filemonovi, Židům,
list Jakubův, a dva Petrovy, tři Janovy,
list Judův a Janovo Zjevení.

Jak svět vznikl, původ hříchu, Boží milosrdenství,
že Bůh nenávidí pýchu, chce mít ve všem prvenství,
jak se stále snažil získat srdce svého zlého lidu,
o tom píše se v knihách, co tě nenechají v klidu!

Knihy Mojžíšovy, historické, básnické i prorocké,
je jich 39 a všechny jsou moc hezké!
Stvoření, potopa, deset egyptských ran,
proroctví, o tom, že Spasitel přijde k nám!

Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri,
Deuteronomium, Jozue, Soudců, Rút,
Samuelovy, Královské, Paralipomenon,
Ezdráš, Nehemjáš, Ester, Jób, Žalmy,
Přísloví, Kazatel, Píseň písní, Izajáš,
Jeremjáš, Pláč, Ezechiel, Daniel, Ozeáš,
Jóel, Ámos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum,
Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachiáš.

Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Skutky, Římanům,
první, druhý Korintským, Galatským a Efezským,
Filipským, Koloským a dva Tesalonickým,
dva Timoteovi, Titovi, Filemonovi, Židům,
list Jakubův, a dva Petrovy, tři Janovy,
list Judův a Janovo Zjevení.

Stará smlouva, nová smlouva,
66 knih,
hoří také v tobě touha
přečíst každou z nich?

2 komentáře:

 1. Ahoj, promiň, že jsem nereagovala hned, měla jsem jinou práci. Není to omluva. No abych ti odpověděla na tvou otázku, tak to bude asi těžší. Já beru Boha hlavně jako otce. Jelikož jsem syrotek a nemám rodinu, teda ta pravá někde je, ale odložili mě a ta adoptivní už není ajsem za to ráda tak trochu, tak beru Boha jako otce, jako svou rodinu. Nikdo mi jí neveme a chránímě, vím, že Bůh miluje všechny své děti a pravdou je, že když se obracím na andělské entity, skřítky a třeba i víly a nebo Boha samotného vždy mě pomohli. Boha vnímám jako sílu jako energii, něco co vidět není, ale dá se vidět pro nás v přijatelné formě. Bůh je pocit lásky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj.
   Prečítal som si tvoj príspevok.
   Zaujal ma celý. Veľmi sa mi páči tvoja úprimnosť.
   Moju pozornosť upútal výraz: "...když se obracím..."
   Prosím ťa, obráť sa na Boha a uver, že jeho jednorodený Syn - Ježiš Kristus - zomrel na našom mieste za naše hriechy, bol mučený a bola preliata jeho vzácna krv, bol vložený do hrobu a na tretí deň vstal z mrtvých.
   Ježiš Kristus žije a jedného dňa príde pre všetkých tých, ktorí ho prijali, uverili mu
   a prosili Boha o odpustenie hriechov.
   Duch Boží nám odhaľuje všetky naše hriechy. Pomáha nám ich rozpoznať, priznať sa k hriechom a vyznať ich - prosiť o odpustenie.
   Ja som to zažil a prijal som odpustenie. Mnoho som hrešil a mnoho mi bolo odpustené.
   Teraz milujem Ježiša Krista a všetkých ľudí - dobrých aj zlých, mladých, starých, slobodných aj väzňov, úspešných aj "lúzerov", extro- aj intro-vertov, priateľských aj nepriateľských, silných aj slabých - všetkých...
   Mnoho mi bolo odpustené, preto mnoho milujem.
   Príjmi Pána Ježiša Krista za svojho osobného záchrancu.
   Modli sa k Otcovi v mene Pána Ježiša Krista. Budeme súrodenci jednej úžasnej rodiny. Moc sa na to teším.
   Ak sa tak stalo, je to úžasné a zvolávam HALELUJAH - to je: Chvála Bohu.
   Ak sa to ešte nestalo, modlím sa aj za teba a prosím: Hosanna - t.j. Spas dnes, ešte dnes...
   Keď sa tak stane, prosím napíš mi a budem sa tomu veľmi radovať. A ver mi - nebudem sám.
   Celé nebo, nebeské bytosti - anjeli sa budú radovať. Rodina sa rozrastá každý deň Príjmi pozvánku - výzvu a nezabudni - tvoja jedinečnosť je vzácna - aj mne, ale predovšetkým nášmu nebeskému Otcovi.
   Prosím ťa, napíš mi aj v opačnom prípade - ak moju prosbu odmietneš.
   Modlím sa aj za teba. Čítaj Slovo Božie - Bibliu. Je to veľmi dobre strávený čas.
   Aj keď možno najskôr nebudeš rozumieť - čítaj a hľadaj odpovede na otázky.
   Ak budeš mať otázky, môžeš ich formulovať aj v blogu a verím, že sa niekto ozve.
   A možno sa aj mne podarí ozvať sa...
   Prajem ti zdravie a požehnanie, život - hojnosť života.
   Verím, že Pán Ježiš Kristus príde a my budeme v okamihu premenení a budeme jemu podobní - potom už budeme stále s ním.
   Na stretnutie so všetkými vykúpenými (teda aj s tebou...?)
   a predovšetkým na stretnutie tvárou v tvár
   s našim Vykupiteľom - živým Pánom Ježišom Kristom
   sa teší
   Víťazoslav Remenár

   Vymazat

Všechno, co ti srdce káže,
piš do komentáře ;)