středa 8. dubna 2015

Díky, žes to tam nevzdal!

Oblékl si lidské tělo
nekonečný Bůh,
prokázal svou lásku skvělou,
nejsem pro něj vzduch!

Učedníci nechápali,
zákoníci prudili,
zástupy Ti klid nedaly,
furt za Tebou chodily.

V Getsemane každý spal,
když jsi potil krev.
Díky, žes to tam nevzdal,
zápasils jak lev!

Zástup vraha zvolil si,
Petr tě třikrát zapřel.
Kaifáš ego honil si,
jak Ti to pěkně natřel...

Umíral jsi krutou smrtí,
nevinný a pln lásky.
Kéž Tvá oběť stále drtí
vajíčka a pomlázky!

Srdce jak v Emauzích hoří,
vstal jsi z mrtvých, dík, že znám tě!
Nesu kříž, co pýchu boří,
kéž svým žitím uctívám tě!

2 komentáře:

Všechno, co ti srdce káže,
piš do komentáře ;)