středa 1. února 2017

Kéž Tvé skutky nemrším!

Tahle písnička je vyjádřením vděčnosti Bohu za to, co pro mě udělal a dělá!Vstal jsi z mrtvých, žiješ dál,
svého Ducha jsi mi dal,
biješ v srdci, jsi mi vším,
kéž Tvé skutky nemrším!

Respektuješ vůli mou,
modlím se: Buď vůle Tvá!
Zabij ve mně touhu zlou,
když Ty svítíš, mizí tma!Čím víc tě znám, tím víc vím,
jak se trápíš, když já hřeším,
vyžeň ze mě všechen splín,
ať se z Tebe znovu těším! 
Vděčný jsem za milost Tvou!
Nelámeš nade mnou hůl,
když prosazuji vůli svou
a chovám se jako vůl!
Toužím vidět v lidech Tebe,
inspirovat žitím svým!
Všechny ty, co v srdci zebe,
zapalovat ohněm Tvým.


Bydlíš v srdci, jsem Tvůj chrám,
jak se Ti tam, Bože, žije?
Na trůnu buď jen Ty sám,
všechnu špínu Tvá krev smyje!

Když je nouze nejvyšší,
Tys mi, Pane, nejbližší,
tišíš bouře v nitru mém,
s Tebou šťastný pořád jsem!
Žádné komentáře:

Okomentovat

Všechno, co ti srdce káže,
piš do komentáře ;)